armeda.am Welcome to ArMA
 
ENG սկիզբ հղումներ կոնֆերանս ֆորումներ կապ
 
Ընդհանուր
Մեր մասին
Նպատակներ եւ խնդիրներ
Կառուցվածք
Կանոնադրություն
Կոնֆերանսներ
Ծրագրեր
 
Անդամակցություն
Ներածություն
Իրավունքներ
Ինչպես անդամակցել
Անդամակցել
Անդամավճար
Մեր անդամները
 
Մրցանակներ
Պատվոգրեր
Պատվավոր մրցանակ
Գ.Հարությունյանի կրթաթոշակ
Դրամաշնորհներ
 
Բժիշկների համար
Գրադարան
Բեռնաթափումներ
Աշխատատեղեր
Ուղեցույցներ
 
Պացիենտների համար
Տեղեկատվություն
 
Էլ. տեղեկատու
2007
2006
2005
 
Աջակցություն ՀԲԱ-ին
Համագործակիցներ
Նվիրատվություններ
Հովանավորներ
Աջակցե՛ք ՀԲԱ-ին
Կառուցվածք

1. Նախագահ

Պարունակ Զելվեյան

2. Պատասխանատու քարտուղար

Արթուր Պոտոսյան

3. Փոխնախագահներ

Արմեն Սողոյան
Արտաշես Ջավադյան
Վաչագան Այվազյան

4. Գիտական քարտուղար

Մկրտիչ Մկրտչյան

Նպատակները և խնդիրները

1. Բժշկական և կենսաբժշկական հետազոտությունների մշակում և իրականացում Հայաստանում:
2. Գիտահետազոտական ժամանակակից մեթոդների և ստանդարտների ներմուծում:
3. Դրամաշնորհաին ծրագրերի հայցում:
4. Գիտա-ուսումնական սեմինարների, սիմպոզիումների կազմակերպում, գիտամեթոդական ձեռնարկների հրատարակում:

Երիտասարդության հարցերով կոմիտե

Նախագահ` Տիգրան Ուզունյան

Նպատակները և խնդիրները

1. Երիտասարդ բժիշկների, ասպիրանտների, կլինիկական օրդինատորների և ուսանողների ներգրավում Հայկական Բժշկական Ասոցիացիայի գործունեության մեջ:
2. Նպաստել երիտասարդ բժիշկների մասնագիտական հետաքրքրությունների պաշտպանությանը և զարգացմանը:
3. Ին‎ֆորմացիայի տրամադրում Ժամանակակից բժշկության և գիտության տենդեցների մասին:
4. Աջակցել երիտասարդ բժիշկների կողմից իրականացվող հետազոտություններին:

Ֆինանսական քարտուղար

Հարություն Հարությունյան

Նպատակները և խնդիրները

1. Ֆինանսական աղբյուրների զարգացում:
2. Արդյունավետ ‎ֆինանսական քաղաքականություն:

Կլինիկական կոմիտե

Նախագահ` Գեղամ Խանդանյան, բ.գ.թ.
Քարտուղար` Լիլիթ Կոջոյան

Անդամներ`

Աննա Շահոյան
Աննա Սեմերջյան
Գոհար Քարամյան
Հայկ Ենոքյան
Մարիամ Մուրադյան
Նաիռա Ավանեսովա
Սամսոն Խաչատրյան
Սուրեն Լաբոյան
Սևա‎դա Հակոբյան
Քրիստինե Ասոյան

Նպատակները և խնդիրները

1. Ժամանակակից կլինիկական տեխնոլոգիաների ներմուծում Հայաստան:
2. Ապացուցողական բժշկության սկզբունքների զարգացում Հայաստանում:
3. Հիվանդների իմացաբանական և հիվանդությունների կանխարգելման ծրագրերի մշակում և իրականացում:
4. Աջակցում Հասարական Առողջության զարգացմանը:
5. Կլինիկական այցերի կազմակերպում դեպի Հայաստանի հեռավոր մարզեր:

Անդամակցության կոմիտե

Նախագահ` Արտեմ Գրիգորյան

Անդամներ`

Արման Ավագյան
Եվգինե Մխիթարյան
Լուսինե Հարությունյան
Նաիռա Ավանեսովա
Շուշան Եսայան
Սամվել Մովսիսյան
Սոնա Հարությունյան

Նպատակները և խնդիրները

1. Անդամակցության քաղաքականության զարգացում:
2. Անդամակցության գործընթացի աջակցել և խրախուսում:
3. Անդամավճարների հավաքագրում և հսկողություն
4. Անդամների տվյալների բազայի ստեղծում, դրա մշակում և մշտական թարմացում:
5. ՀՎԱ-ի անդամներից ՀՀ մարզեր կլինիկական այցեր կատարելու համար համապատասխան մասնագիտական խմբերի ստեղծում:

Կրթական կոմիտե

Նախագահ` ժամանակավորապես թափուր է

Նպատակները և խնդիրները

1. Առողջապահության համակարգում շարունակական բժշկական կրթության հիմնադրում:
2. Աջակցում ՀԲԱ-ի Կրթական ‎ֆոնդի հիմնադրմանը:
3. Աջակցում առողջապահության համակարգի մասնագետների և ՀԲԱ-ի անդամների միջև կապի հաստատամանը:
4. Միջդիսցիպլինար խմբերի ստեղծում:
5. ՀԲԱ-ի արտերկրի անդամների մասնակցությամբ տարբեր մասնագիտությունների վերաբերյալ գիտական սեմինարների կազմակերպում:
6. Ապացուցողական բժշկության ուսուցանում:
7. Բժիշկների և հիվանդների համար ժամանակակից ին‎ֆորմացիոն աղբյուրների հիման վրա կրթական նյութերի պատրաստում:
8. Հայաստանի շրջաններից լավագույն բժիշկների վերապատրաստում ՀՀ և արտերկրի լավագույն բժշկական հաստատություններում:
9. Համակարգչի և ինտերնետի միջոցով բժիշկների վերապատրաստման դասընթացների, ինչպես նաև օտար լեզվի ուսուցման կազմակերպում:
10. Արտերկրի հետ ուսանողների փոխանակման ծրագրերի մշակում:
11. Բոլոր մասնագիտությունների համար կլինիկական օրդինատուրայի ղեկավարի գաղափարի ստեղծում:
12. Օրդինատորների գնահատման և արտոնագրաման համար ստանդարտ քննության մշակում:
13. ԵՊԲՀ-ի հետազոտական լաբորատորիայի զարգացման գործընթացի աջակցում:

Հասարակության հետ կապերի կոմիտե

Նախագահ` Վահե Տեր-Մինասյան

Անդամներ`

Արման Ավագյան
Մանիկ Գեմիլյան
Հարություն Ալավերդյան
Սերգեյ Բարսամյան

Նպատակները և խնդիրները

1. ՀԲԱ-ի գործունեության բազմակողմանի լուսաբանում հասարակությանը:
2. Համակիրների և հասարակության մեջ ՀԲԱ-ի հիմնական գաղափարների տարածումը:
3. ՀԲԱ-ի իմիջի և համբավի ապահովման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների կազմակերպում:
4. Անհրաժեշտ ին‎ֆորմացիայի ապահովում:

Արտաքին Կապերի կոմիտե

Նախագահ` Վարդուհի Ղազարյան

Անդամներ`

Արթուր Գևորգյան
Ռաֆայել Բադալյան
Վահե Մելքոնյան
Հովսեփ Մանջիկյան

Նպատակները և խնդիրները

1. Հայաստանում կլինիկական և հետազոտական ծրագրերի մշակում և իրականացում:
2. Ին‎ֆորմացիայի տրամադրում արտերկրի Ժամանակակից բժշկության տենդենցների վերաբերյալ:
3. Համագործակցում միջազգային բժշկական կազմակերպությունների, համալսարանների և այլ հաստաությունների հետ:
4. Միջազգային դրամաշնորհներ հայցելու համար անհրաժեշտ միջոցառումների ձեռնարկում:
5. ՀԲԱ-ի արտերկրի անդամների համար կրթական ծրագրերի մշակում:
6. Նպաստում ՀԲԱ-ի կրթական և գիտական գործունեւոթյան զարգացմանը: Միջազգային ճանաչում ունեցող վերապատրաստման դասընթացների ներմուծում և միջազգային ստանդարտների ադապտացում:
7. Արտերկրում ՀԲԱ-ի լիազոր ներկայացուցչի նշանակում և աշխատանքների կոորդինացում:

Հրատարակչական կոմիտե

Նախագահ` Վարդան Քարամյան

Նպատակները և խնդիրները

1. Հրատարակչական գործունեության իրականացում:
2. Հայկական Բժշկական Ամսագրի և այլ գիտական ու կրթական նյութերի տպագրում:

Գիտական Խորհուրդ և Մասնագիտական Սեկցիաներ

Ասոցիացիա են ներգրավված մի շարք մասնագիտական սեկցիաներ: Արդեն ձևավորվել են և ընթացիկ գործունեություն են ծավալում հետևյալ սեկցիաները`

  • Ներքին հիվանդություններ
  • Սրտաբանություն
  • Մանկաբարձություն/Գինեկոլոգիա
  • Նյարդաբանություն
  • Վիրաբուժություն

22222
Լրահոս
Բժշկական էթիկայի կանոնակարգ (16-07-2008)
Երիկամների կծիկային ֆիլտրացիայի հաշվարկման ծրագրի (11-09-2009)
Առողջապահության համակարգի վերաբերյալ քննարկումը (27-03-2009)
Շուտով կավարտվի ԵՊԲՀ հայկ. բուժ.ֆակ.-ի 93թ. շրջանավարտների էջը (27-10-2008)
Սեմինար՝ «Առողջապահության համակարգի բարեշրջումների հիմնախնդիրները» թեմայով (05-06-2008)
Սեմինար՝ «Պարկինսոնի հիվանդություն և այլ շարժողական խանգարումներ» թեմայով (27-04-2008)

  Hosted by e-Armenians.com and Listed in H&L Directory | Առողջապահություն եւ իրավունք